FÖRSÄKRING

Vår största försäkring är kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling.

KVALITETSARBETE ENL ISO 9001:2000

Vi har infört ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000. Detta system skall säkerställa att våra tjänster uppfyller kundens krav och behov, men även våra egna interna kvalitetskrav. Kvalitetssystemet finns samlat i en handbok. Vi har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet. Vi beräknar att certifiera oss under 2:a halvåret 2013.

Kvalitetssystemet enligt ISO fokuseras på en ökande kundnöjdhet och en kontinuerlig minskning av antal fel/misstag/reklamationer. Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, har en stadig tillväxt, är lönsamt och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss.

VÅRA KÄNNETECKEN OCH KONKURRENSMEDEL

Hör serviceberedskap/snabb vikarietäckning/tillgänglighet – Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig – God kundvård med ett individuellt anpassat kundvårdsprogram – Dialog med kunden – Ett eget internutbildningssprogram. – Flexibla med snabb om- och uppställning vid nya/förändrade krav och behov – Ett kvalitets- och miljötänkande i hela organisationen.

 
VÅRT KUNDVÅRDSPROGRAM

För varje ny kund anpassas ett kundvårdsprogram, som avgör nivån på kundservicen, t ex mötes-frekvens, antal kvalitetskontroller, information & statistik, drift- och underhållsplan mm. Vi har en checklista på vad vi kan erbjuda.

Känn er säkra med oss

Vi förstår att tiden vi spenderar på ditt företag eller i ditt hem med hemstädning är värdefull för dig som kund. Av just den anledningen arbetar vi för att alltid ge dig ett förstklassigt bemötande.

Boka hemstädning i 2 månader för 139 kr/ h. Fyll i dina kontaktuppgifter.

Priset gäller de första två månaderna och efter RUT-avdrag. Gäller boende i Stockholm & Västerås. *Ordinarie timpris 200 kr/timme efter RUT-avdrag.