Kvalitetspolicy

Hög serviceberedskap/snabb vikarietäckning/tillgänglighet – Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig

Du kan kontakta oss direkt på 08-12002100 eller skicka mail till info@drott24.se

Kvalitetspolicy

VÅRA KÄNNETECKEN OCH KONKURRENSMEDEL

Hög serviceberedskap/snabb vikarietäckning/tillgänglighet – Att vi gör lite mer än vad kunderna förväntar sig – God kundvård med ett individuellt anpassat kundvårdsprogram – Dialog med kunden – Ett eget internutbildningssprogram. – Flexibla med snabb om- och uppställning vid nya/förändrade krav och behov – Ett kvalitets- och miljötänkande i hela organisationen.

 
VÅRT KUNDVÅRDSPROGRAM

För varje ny kund anpassas ett kundvårdsprogram, som avgör nivån på kundservicen, t ex mötes-frekvens, antal kvalitetskontroller, information & statistik, drift- och underhållsplan mm. Vi har en checklista på vad vi kan erbjuda.

 
KVALITETSARBETE ENL ISO 9001:2000

Vi har infört ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000. Detta system skall säkerställa att våra tjänster uppfyller kundens krav och behov, men även våra egna interna kvalitetskrav. Kvalitetssystemet finns samlat i en handbok. Vi har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande kvalitet. Vi beräknar att certifiera oss under 2:a halvåret 2013.

Kvalitetssystemet enligt ISO fokuseras på en ökande kundnöjdhet och en kontinuerlig minskning av antal fel/misstag/reklamationer. Men kvalitet för oss är mycket mer. Vi vill att företaget utvecklas, har en stadig tillväxt, är lönsamt och inte minst att våra medarbetare är motiverade och trivs med att arbeta hos oss.

MILJÖARBETE ENLIGT ISO 14001:2004

Vårt miljöarbete skall präglas av ansvar och engagemang för våra kunder, anställda, vår gemensamma miljö och för kommande generationer. Vi har infört ett miljöledningssystem enligt ISO-standarden 14001:2004, som är dokumenterat i en handbok. Vi använder metoder och medel, som tar hänsyn till både  yttre och inre miljö. Vi har fastställt miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål samt gjort en miljöutredning för att identifiera vår totala miljöpåverkan. Vi beräknar att certifiera oss under 2:a halvåret 2013.

 

Här är våra policy:

KVALITETSPOLICY

Uppfylla kunders krav/behov, i rätt tid, på rätt sätt med hög och jämn kvalitet

ARBETSMILJÖPOLICY

Skall leda till ett gott arbetsklimat, bra hälsa, låg sjukfrånvaro och få arbetsskador

 
MILJÖPOLICY

Minska miljöpåverkan genom mindre förorening, avfall och användning av naturresurser

 
JÄMSTÄLLDHETSPLAN

Ett målinriktat jämställdhetsarbete med lika möjlighet till anställning/befordran mm

 
PERSONALPOLICY

Skapa kompetenta/engagerade medarbetare, som kan bidra till företagets utveckling

 
DROGPOLICY

Alkohol/droger ska inte användas. Vi förebygger och motverkar missbruksproblem

 
UTBILDNINGSPOLICY

All utbildning skall vara relaterad till mål, verksamhetsplaner och kundnytta

 

Varför anlita Städahem?

DE BÄSTA VILLKOREN

Alla anställda har kollektivavtal, pensionsavsättningar och andra förmåner.

PERSONLIGT STARTMÖTE

Vi kommer tillsammans överens om vilka rum som ska ingå, vad som ska göras och hur du vill ha det gjort.

STÄDMEDEL INGÅR

Vid start får du ett städpaket med microtrasor och moppskaft. Våra städmedel  ingår och fylls på när de tar slut.

DIN STÄDNING KAN BÖRJA!

Tänk inte mer på strykning och tvätt, att putsa fönster eller rensa ogräs. Använd abonnemangets timmar till samtliga våra rut-tjänster.

Boka hemstädning i 2 månader för 139 kr/ h. Fyll i dina kontaktuppgifter.

Priset gäller de första två månaderna och efter RUT-avdrag. Gäller boende i Stockholm & Västerås. *Ordinarie timpris 200 kr/timme efter RUT-avdrag.